-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Príbehy úspešnýchTomáš Škvarenina
Partner
Na začiatky spolupráce so spoločnosťou PARTNERS GROUP SK spomínam veľmi rád. Bolo to vzhľadom na situáciu na trhu sprostredkovania finančných služieb veľmi náročné, keďže sme nevznikali s požehnaním trhu. To sa prejavilo v úzkom portfóliu, ako aj nutnosti byť v intenzívnom kontakte s našimi klientmi. Zároveň to bolo ale aj obdobie nadobúdania nového know-how a vďaka spomínanej situácii a o to rýchlejšej aplikácie noviniek do praxe. Taktiež vnímam, že nás tá situácia zocelila a aj v nadchádzajúcom období, kedy prišla celosvetová kríza a náročné obdobie po zavedení eura, sme vďaka tomu zvládli ľahšie. Najviac ma napĺňa úspech mojich kolegov a keď vidím, ako sa ľudia okolo mňa, tak klienti ako aj kolegovia, majú lepšie. V pred ma vždy posúvalo čítanie kníh, hlavne motivačnej literatúry, ale stále viac sa venujem životopisom. Následne je to účasť na rôznych formách vzdelávania vo firme aj mimo nej a v neposlednom rade je to stretávanie sa so zaujímavými ľuďmi z firmy aj mimo nej.
Na začiatku každej cesty vedúcej k naplneniu cieľov musí byť rozhodnutie. Rozhodnutie o tom, kam budú smerovať naše kroky, aby sme robili niečo, čo nás bude napĺňať a popritom nám umožní plniť si svoje sny. Túžba niekým sa stať, niečo vybudovať a vytvoriť, niekam patriť. Hlad po úspechu. To boli hlavné motívy toho, prečo som spojil svoje meno s podnikaním vo svete finančných služieb. Prostredníctvom neustáleho vzdelávania a úzkej spolupráce s úspešnými ľuďmi som mohol kontinuálne zvyšovať svoju vlastnú hodnotu na trhu práce. Podnikanie vo finančných službách ponúka možnosť naučiť sa podnikať bez vstupného kapitálu, získať mimoriadne cenné know-how od tých najlepších a popritom byť vedený a motivovaný lídrami v oblasti sprostredkovania finančných služieb na Slovensku. To je obrovská šanca pre každého, kto je hladný po rozvoji a úspešnom uplatnení v podnikateľskom prostredí. V spoločnosti PARTNERS GROUP SK dávame príležitosť ľuďom, ktorí sú ochotní rozvíjať sa v osobnostnej, kariérnej, finančnej či kompetenčnej oblasti.

Martin Čupka
Senior Director

Tomáš Škultéty
Managing Director
Na svoje začiatky spomínam veľmi rád a s úsmevom. S úsmevom preto, lebo viem, aký som mal strach z odmietnutia, z toho, ako budú ľudia na mňa a službu reagovať, a či sa mi vôbec bude dariť. Mal som vtedy dosť nízke sebavedomie. Teraz mi tieto veci prídu smiešne a veľa z toho, čo som vtedy považoval za náročné, je pre mňa dnes úplne jednoduché. Posunul som sa predovšetkým v sebavedomí – dnes si oveľa viac verím, naučil som sa väčšej asertivite, dokážem sa viac presadzovať, a taktiež v empatii – viem sa na veci pozrieť aj zo strany druhých a naučil som sa reagovať pokojnejšie a byť trpezlivejší. Nikdy som sa však nezmenil charakterovo. Čokoľvek robím, chcem robiť v prospech každej zúčastnenej strany, lebo len tak môže podnikanie fungovať dlhodobo. Osobne mi podnikanie pod značkou PARTNERS GROUP SK dáva zmysel už viac ako 10 rokov.
Keď myslím na budovanie úspešnej kariéry, myslím na sledovanie a dosahovanie vyššieho cieľa. A čo môže byť lepšie ako pomáhať ľuďom mať bezpečný a prosperujúci život. Takto chápem našu prácu: Vytváranie väčšej prosperity v životoch ľudí. Začal som podnikať v období, kedy by situáciu na trhumnohí považovali za nevhodnú. Finančná gramotnosť priemerného Bulhara je veľmi nízka, miera nedôvery vo finančné služby veľmi vysoká. Toto je veľmi ťažká a chúlostivá situácia. Ale zároveň plná potenciálu. Každý deň ma vedie myšlienka: "Ľudia, ktorí sú dostatočne blázniví na to, aby si mysleli, že môžu zmeniť svet, sú tí, ktorí to skutočne dokážu." Som veľmi vďačný, že mám po svojom boku taký úžasný tím. Zmeniť finančný systém Bulharska svojpomocne je nemožná úloha. Ale úprimne verím, že ako tím to dokážeme! Našou myšlienkou vždy bolo byť prví a byť najlepší. To si vyžaduje energiu, motiváciu, obetavosť, vytrvalosť a čo je najdôležitejšie – tvrdú prácu. Držíme si palce – našou silou sú naši ľudia. Či to dosiahneme alebo nie, ukáže čas. Jedno je však isté – cesta bude naozaj zaujímavá.

Emil Ivanov
Executive Manager PARTNERS GROUP BG

Peter Jančát
VIP Consultant III
Svet financií ma fascinoval už v mladosti. Pamätám si, ako som so zatajeným dychom sledoval kultový film Wall Street a snažil sa porozumieť burze a jej „životu“. Ponuka spolupráce so spoločnosťou PARTNERS GROUP SK prišla krátko po vysokej škole. Dôvodom, prečo som ju prijal, bol môj záujem získať odborné znalosti v oblasti financií a reálne skúsenosti z praxe, ktoré by mi mohli pomôcť zvýšiť svoju hodnotu na trhu práce. Zároveň sa mi páčila vízia spoločnosti stať sa jednotkou na trhu v poskytovaní finančných služieb v rámci kvality, profesionality a proklientského prístupu. Podnikanie so spoločnosťou PARTNERS GROUP SK mi prinieslo zaujímavý životný štýl s postupným odborným, profesijným a osobnostným rastom - za podpory najmodernejších technológií, inovácií a know-how. V spoločnosti PARTNERS GROUP SK máme možnosť voľby a riadenia svojej vlastnej kariéry. Mojou voľbou bola pozícia VIP konzultanta, kde je hlavnou úlohou exkluzívna starostlivosť o svojich klientov. Zažil som s nimi veľa príbehov, životných osudov a často silných a nezabudnuteľných emócií. Ich dôveru nepovažujem za samozrejmosť, ale za privilégium - a veľmi si ju vážim. Každému odporúčam príležitosť podnikať so spoločnosťou PARTNERS GROUP SK naplno využiť.

Chcete aj vy napísať svoj úspešný príbeh?

Chcem kariéru v PARTNERS GROUP SK