-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

PARTNERS INVESTMENTS prináša dynamický investičný trend ESG: Investície so sociálnym dosahom


19.02.2021

Pojem ESG sa začína v súvislosti s investovaním skloňovať čoraz častejšie. Tento trend sa teší celosvetovej popularite a prináša sociálny aspekt do riadenia spoločností, a zároveň spoločensky zodpovednú formu investovania s veľkým potenciálom zhodnotenia pre investorov. PARTNERS INVESTMENTS ponúka svojim klientom ETF investície s pečaťou ESG a toto sú dôvody, prečo by táto príležitosť mohla byť pre vás zaujímavá.

Investície s puncom ESG sú ideálnou voľbou pre všetkých, ktorí vyhľadávajú zaujímavé investičné príležitosti a zároveň chcú svojím kapitálom prispieť k zvyšovaniu dôrazu na spoločenskú zodpovednosť. ESG kritérium v investíciách zohľadňuje ekologické a sociálne aspekty a faktor firemného riadenia. Cieľom zodpovedného investovania teda je zamerať sa na udržateľné investície, čo podporuje dlhodobú stabilitu a rentabilitu, pretože je vysoký predpoklad, že zodpovedne riadené spoločnosti budú dlhodobo dobre prosperovať.

Túto filozofiu podčiarkuje aj fakt, že vlády podporujú spoločnosti podnikajúce zodpovedne. Či už je to formou dotácií, alebo daňových úľav, tie získavajú výhodu oproti ostatným odvetviam. Na druhej strane spoločnosti, ktoré majú negatívny vplyv na životné prostredie alebo na spoločnosť, sú sankcionované pokutami, vyššími daňami či clom. Podstatou ESG je vytvoriť hodnotenie, pri ktorom sú spoločnosti s dobrým ESG skóre nadhodnotené a tie s nižšími hodnotami majú nižšiu váhu. Navyše odvetvia ako tabakový či zbrojný priemysel alebo produkcia energie spaľovaním fosílnych palív, ktoré majú na spoločnosť a životné prostredie devastačný vplyv, sú z ESG investovania vylúčené úplne. „Zo štúdie Bank of America vyplynulo, že ak by sme investovali iba do spoločností s nadpriemerným ESG, vyhli by sme sa 90 % bankrotov, ktoré sme videli v S & P 500 v období rokov 2005 až 2015,“ uvádza Maroš Ovčarik, generálny riaditeľ PATNERS INVESTMENTS. „Príklady mnohých známych škandálov, ako napríklad kauza spoločnosti Volkswagen, ktorá dostala v rámci diesel gate obrovské pokuty, alebo stomiliónové pokuty pre spoločnosti Siemens, Deutsche Telekom či Daimler naznačujú, že metodika ESG dokáže správne vyhodnotiť procesy a týka sa nielen životného prostredia, ale aj vnútorných systémov spoločností, kvality a dlhodobej udržateľnosti ich podnikania.“

Prečo investovať do ESG

Je to celosvetový megatrend

V súčasnosti ETF s ESG predstavujú 52 miliárd zo 6 biliónov dolárov spravovaných globálnych aktív na trhu ETF. Sme teda len na začiatku, avšak sledujeme dynamický nárast tohto trendu. Prieskumy ukazujú, že 74 % globálnych investorov avizuje zvýšiť v ďalšom roku alokáciu ETF s označením ESG. Podiel retailových klientov v ESG je aktuálne 25 %, no očakáva sa, že ich pomer oproti inštitucionálnym klientom sa bude tiež zvyšovať. A kde sa hromadí kapitál, môže sa zvyšovať výnos.

Motivácia pre veľké spoločnosti podnikať zodpovedne

Medzi príklady spoločností s najvyšším ESG skóre patrí napríklad spoločnosť Microsoft, Google, Procter & Gamble či Pepsicola. Nejde teda o nové, doteraz nepoznané značky, ale o prosperujúce spoločnosti so zvučnými menami. ESG je dobrým nástrojom, ako motivovať spoločnosti upriamovať pozornosť na oblasti s pozitívnym vplyvom na životné prostredie a na spoločnosť.

Vylúčenie odvetví s devastačným vplyvom

Oblasti podnikania s devastačným vplyvom na spoločnosť a na životné prostredie, ako napríklad tabakový či zbrojný priemysel, produkcia energie spaľovaním hnedého uhlia či ťažba ropných pieskov sú z ESG vylúčené úplne. Inak však nejde o obrat o 180 stupňov, s ostatnými spoločnosťami sa budeme stretávať aj naďalej. Avšak do procesu ich hodnotenia bude vstupovať nielen audit ekonomických výsledkov, ale aj ich trvalej udržateľnosti.

Môžete byť medzi prvými

Vďaka PARTNERS INVESTMENTS môžete byť v ESG stratégiách skôr, než sa stanú investičným mainstreamom. Z tohto trendu teda budete profitovať ešte predtým, ako sa o ňom bude písať v každom denníku.