-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

PARTNERS GROUP SK s historicky najlepšími výsledkami


10.04.2013

Spoločnosť PARTNERS GROUP SK má za sebou najúspešnejší rok svojho pôsobenia na trhu. Nárast všetkých kľúčových ukazovateľov sprevádzali produkčné rekordy, ktoré postupne padali v záverečných mesiacoch roka. Celkový rast produkcie vykazuje spoločnosť na úrovni 22,29 %. Tržby spoločnosti dosiahli 17,7 mil. eur.

Spoločnosť PARTNERS GROUP SK má za sebou najúspešnejší rok svojho pôsobenia na trhu. Nárast všetkých kľúčových ukazovateľov sprevádzali produkčné rekordy, ktoré postupne padali v záverečných mesiacoch roka. Celkový rast produkcie vykazuje spoločnosť na úrovni 22,29 %. Tržby spoločnosti dosiahli 17,7 mil. eur.

Ku koncu roka 2012 spoločnosť evidovala 1 139 aktívnych spolupracovníkov. Tí uzavreli v uplynulom roku viac ako 66 000 zmlúv. „Rok 2012 hodnotíme veľmi pozitívne. Stabilný rast z predchádzajúcich období sme v uplynulom roku nielen potvrdili, ale dokonca sme vytvorili nové produkčné maximá,“ konštatuje Juraj Juras, generálny riaditeľ PARTNERS GROUP SK.

Dominuje životné poistenie

Pozíciu rozhodujúcej zložky portfólia potvrdil segment životného poistenia, ktorý predstavoval v minulom roku 36,8 % celkovo uzatvorených zmlúv. Nasledovalo ho neživotné poistenie s podielom 22,7 % a nový segment v portfóliu spoločnosti – vklady, s podielom 14,6 %. Investície predstavovali  12 % uzatvorených zmlúv, stavebné sporenie 8 %, úvery 5,5 % a doplnkové dôchodkové sporenie 0,4 %. „Naše portfólio kopíruje zásady tvorby stabilného finančného plánu proporčne. Za základnú zložku považujeme životné poistenie, ktoré predstavuje ochranu pred nepredvídanými situáciami v živote našich klientov.  Úspešne sa nám tiež podarilo uviesť nový produkt – bankové služby INAK, ktoré spolu s investíciami slúžia na tvorbu finančných rezerv,“ objasňuje J. Juras.

Segment životného poistenia dosiahol medziročný nárast o 20,49 %. Spolupracovníci uzatvorili v uplynulom roku viac ako 24 000 zmlúv. Ročný predpis poistného dosiahol viac ako 14,8 mil. eur, z čoho jednorazové poistné tvorilo 3,6 mil. eur.Penetrácia zmlúv so zaslúženou províziou, ktoré pozitívne vplývajú na stabilizáciu a kvalitu služby, dosiahla 43,32 %. To je na trhu unikátny výsledok.

Neživotné poistenie si pri počte prevyšujúcom 15 000 zmlúv polepšilo medziročne o 2,75 %. V oblasti investícií dosiahla spoločnosť PARTNERS GROUP SK viac ako 7 000 zmlúv, čo predstavuje mierny medziročný pokles, no vplýva naň najmä uvedenie novej zložky produktového portfólia – vkladov. Jedinečné podmienky, ktoré dokázali spolupracovníci PARTNERS GROUP SK klientom ponúknuť, prispeli k otvoreniu a naplneniu takmer 10 000 sporiacich účtov, na ktorých ku koncu roka evidencia vykázala prostriedky v objeme viac ako 40 miliónov eur.

Spolupracovníci spoločnosti sprostredkovali v uplynulom roku takmer 4 000 úverových zmlúv, v prevažnej miere na financovanie bývania. Objem sprostredkovaných úverov dosiahol necelých 190 mil. eur.Záujem ľudí riešiť túto otázku potvrdzuje najmä medziročný nárast o viac ako 50 % v oblasti stavebného sporenia, kde spoločnosť dosiahla viac ako 5 000 zmlúv. V oblasti doplnkového dôchodkového sporenia dosiahol počet zmlúv takmer 250.

Kariéra INAK

Spolupracovníkom PARTNERS GROUP SK sa v uplynulom roku darilo aj po kariérnej stránke. Spoločnosť povýšila historicky najvyšší počet manažérov a riaditeľov a významným momentom bolo povýšenie nového Partnera, Marcela Kohúta. „Povýšenie nového Partnera vnímam ako dôkaz, že stať sa spolumajiteľom spoločnosti je nielen možné, ale aj reálne. Kariérne úspechy našich spolupracovníkov vnímam veľmi pozitívne najmä v kontexte akciového programu PartnersForYou®, ktorý má spoločnosti zaistiť rast a dosiahnutie prvej priečky na trhu,“ spresnil generálny riaditeľ Juraj Juras.