-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Nepozerajte na indexy. Vaša krivka je iná


19.02.2021

Rok 2020 bol pre investorov testom nervov, tvrdili na jeho sklonku finanční experti. Mali na to pádne argumenty, no nemali úplnú pravdu.

V čom sa nemýlili? Rok 2020 bol vskutku výnimočný. Akciovému indexu S&P 500, ktorý mapuje vývoj päťsto najväčších korporácií na americkej burze, stačilo len 22 obchodných dní na to, aby sa prepadol zo svojho historického maxima o 30 %. Takto rýchlo nepadali ceny akcií ešte nikdy predtým.

Vývoj akciových indexov je síce presná informácia, no pre väčšinu investorov zbytočná (a často aj zavádzajúca). To, ako vyzerá krivka akciového indexu počas ľubovoľného kalendárneho roka, je kľúčová informácia len pre tých investorov, ktorí svoje úspory vložili do rovnakého indexu a urobili tak len jediný raz – na začiatku kalendárneho roka.

Väčšina investorov patrí do inej kategórie – na začiatku roka nemajú k dispozícii všetky peniaze, ktoré počas neho chcú investovať. Preto investujú po častiach, zvyčajne v pravidelných intervaloch. Krivka, ktorá ukazuje vývoj hodnoty ich investovaných úspor v čase, je diametrálne odlišná ako tá, ktorú vykazuje ľubovoľný akciový index.

Nervy pre jednorazových investorov…

Na pochopenie kľúčového rozdielu stačí jednoduchý ilustračný príklad. Jeho predpokladom je, že investor na začiatku roka 2020 vložil sumu 1 200 USD do indexového fondu, ktorý kopíruje vývoj indexu S & P 500. (Hoci v príklade ukazuje vývoj dolárovej investície do amerického akciového fondu, jeho logika platí univerzálne, bez ohľadu na to, do akého indexu investícia smeruje a v akej mene.) Počas roka investor nerobil žiadne ďalšie investície.

Vývoj jeho účtu by v uvedenom prípade verne kopíroval krivku, ktorú v priebehu roka 2020 opísal najsledovanejší akciový index na svete.

Investor, ktorý by denne sledoval výkyvy svojho účtu, by mal počas roka 2020 dôvod na bezsenné noci. Už po necelých troch mesiacoch by bolo z pôvodne investovaných 1 200 dolárov len 831, čo predstavuje pokles o takmer 31 %. Pre niektorých by už samotný dvojciferný pokles investovanej sumy bol signálom toho, že akciové trhy sa rútia k ďalšej katastrofe a bolo by bezpečnejšie neinvestovať vôbec.

Aká kríza? čudujú sa pravidelní investori

Pre individuálnych investorov, ktorí investujú pravidelne, by rok 2020 vykreslil úplne inú krivku. Nasledujúci ilustračný príklad pracuje s rovnakými parametrami ako ten predchádzajúci – investície smerujú do indexového fondu, ktorý kopíruje index S&P 500. Rozdiel je len v tom, že namiesto jednorazovej investície 1 200 USD na začiatku kalendárneho roka je v pravidelných mesačných intervaloch investovaná suma 100 USD.

Krivka vývoja účtu pri pravidelnom investovaní v ničom nepripomína vývoj akciového indexu. Z pohľadu na ňu dokonca nemožno vyčítať ani to, aký priebeh mal rok 2020. Prepad cien akcií o tretinu? V priebehu jediného mesiaca? Žiadnu takúto informáciu z vývoja investičného účtu nemožno vyčítať.

Aj zjednodušené (no reálne) porovnanie priebehu dvoch odlišných investičných prístupov by malo stačiť na pochopenie kľúčového odkazu: pokiaľ investujete pravidelne, správy o výkyvoch finančných trhoch môžete bez výčitiek svedomia ignorovať. Opakované investovanie rovnakej sumy zmierňuje fluktuácie na investičnom účte, čo je dobrá správa pre tých, ktorí s investovaním ešte len začínajú alebo tak urobili v nedávnej minulosti. Vývoj akciových trhov bude pre nich dôležitý a kľúčový, ale až v poslednej časti ich investičného horizontu.