-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Nadácia PARTNERS má vlastnú webovú stránku


18.12.2014

Spustenie stránky bolo výsledkom neustále narastajúcich aktivít nadácie a s tým súvisiaceho rastu dopytu zo strany verejnosti. Stránka poskytuje podrobné informácie o aktivitách, partneroch a novinkách, ktoré Nadácia PARTNERS prináša.

Spustenie stránky bolo výsledkom neustále narastajúcich aktivít nadácie a s tým súvisiaceho rastu dopytu zo strany verejnosti. Stránka poskytuje podrobné informácie o aktivitách, partneroch a novinkách, ktoré Nadácia PARTNERS prináša.

Nadácia PARTNERS sa aktívne podieľa na aktivitách zameraných na zvyšovanie finančného povedomia. Projekt Deň finančnej gramotnosti je dlhodobý vzdelávací projekt, ktorého cieľom je poskytnúť vzdelávacie aktivity na zvyšovanie finančnej gramotnosti na Slovensku.

Pod hlavičkou projektu Deň finančnej gramotnosti prebieha vzdelávací cyklus Finančná akadémia, ktorá sa zameriava na mladých ľudí, aby sa so základmi efektívneho finančného hospodárenia oboznámili ešte predtým, ako dostanú prvú výplatu.

Nadácia pripravila pre študentov tiež vedomostnú súťaž Finančná olympiáda. Vzdelávacie aktivity Nadácia zameriava aj na seniorov, pre ktorých pripravila dvojsemestrálny kurz Finančnej gramotnosti v spolupráci s Univerzitou tretieho veku v Žiline.

Viac informácií nájdete po kliknutí na www.nadaciapartners.sk