-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Finančný kompas. Rýchla a prehľadná orientácia vo svete financií


30.09.2015

Zorientovať sa v spleti širokého spektra produktov dostupných na finančnom trhu nemusí byť vždy jednoduché. Pri množstve rôznorodých informácií sa v komplikovanom svete financií poľahky stratí každý. Ak sa dostanete do podobnej situácie, pomôže vám Finančný kompas.

Zorientovať sa v spleti širokého spektra produktov dostupných na finančnom trhu nemusí byť vždy jednoduché. Pri množstve rôznorodých informácií sa v komplikovanom svete financií poľahky stratí každý. Ak sa dostanete do podobnej situácie, pomôže vám Finančný kompas.

Hlavným tematickým zameraním Finančného kompasu je porovnávať produkty jednotlivých finančných inštitúcií a vďaka tomu ľuďom uľahčiť ich finančné rozhodnutia. Webový portál si pritom zakladá na štyroch pevných zásadách porovnávania, ktorými sú zrozumiteľnosť, rýchlosť, objektívnosť a dôraz na detaily. Samotnej metodike porovnávania a spôsobu zberu informácií je venovaná osobitná sekcia, takže o dôveryhodnosti a objektívnosti zverejnených údajov sa môže presvedčiť každý návštevník portálu.

Všetko pod jednou strechou

Hľadáte najvýhodnejšiu hypotéku? Najvyšší úrok na sporiacom účte? Alebo si chcete vypočítať predpokladanú výšku budúceho dôchodkuwww? Jednotlivé sekcie webovej stránky poskytujú komplexný prehľad o aktuálnych ponukách dostupných na finančnom trhu a vy si tak môžete rýchlo a jednoducho porovnať výhodnosť zobrazených ponúk a následne sa lepšie rozhodnúť. Každá sekcia tiež obsahuje informácie, ktoré zrozumiteľným spôsobom vysvetľujú podstatu jednotlivých typov produktov, a zároveň upozorňujú, na čo si dať pri ktorom type produktu pozor.

Porovnávacia sekcia umožňuje vybrať základné alebo rozšírené vyhľadávanie, pričom druhé menované zohľadňuje viac premenných. Napríklad pri porovnávaní hypoték je v rozšírenom vyhľadávaní možné zvoliť bežný, respektíve najnižší možný úrok, ktorý sa dá dosiahnuť len pri splnení určitých podmienok. Portál tak automaticky neponúka najlacnejšiu alternatívu, ktorá v konečnom dôsledku nemusí korešpondovať s realitou. Aj v tomto prípade je na prvom mieste objektivita. Každá vyhľadaná ponuka zároveň obsahuje informáciu o tom, či ide o akciu a aké sú jej podmienky. Zobrazené výsledky vyhľadávania je tiež možné zoradiť podľa rôznych kritérií, následne si vybrať najzaujímavejšie ponuky a preštudovať si ich detaily.

Nesprávne finančné rozhodnutia môžu mať mimoriadne negatívny dosah na finančnú stabilitu domácnosti. Často sú pritom spôsobené iba absenciou informácií, prípadne nesprávnym porozumením poistných či úverových podmienok. Na portáli Finančný kompas preto nájdete aj časť, ktorá sa orientuje na vysvetlenie významu niektorých finančných pojmov. Ak si nie ste istí, čo je to RPMN, alebo neviete, ako sa dedia úspory v druhom dôchodkovom pilieri, odpovede nájdete v sekcii Finančná encyklopédia.

Každý návštevník Finančného kompasu si tiež môže dať vypracovať online analýzu osobných financií. Prostredníctvom jednoduchého formulára portál poskytne všeobecný obraz o vašej finančnej kondícii. Na základe vyplnených údajov tak získate jednoduchý prehľad o svojej finančnej bilancii aj s odporúčaním na optimálne nastavenie finančných produktov s cieľom dôchodkového zabezpečenia.

Nová sekcia – Investovanie

Na to, aby ste zhodnotili svoje finančné prostriedky v podielových fondoch, nemusíte byť zákonite špičkový finančný odborník. Ale rovnako tak nie je správne pustiť sa do investovania bez dostatočného množstva objektívnych informácií. Novovzniknutá sekcia Finančného kompasu prichádza s cieľom priblížiť bežným klientom oblasť investovania do podielových fondov ako jednu z najefektívnejších možností dlhodobej prípravy na dôchodok.

V novej sekcii nájdete pravidelne aktualizovaný zoznam viac ako 500 podielových fondov. Úvodná stránka obsahuje vstupný formulár určený na špecifikáciu požiadaviek klienta. Po zadaní a potvrdení vstupných údajov portál zobrazí zoznam všetkých fondov spĺňajúcich požadované kritériá. O každom fonde je tiež možné získať podrobné informácie, týkajúce sa jeho výnosnosti, miery rizika či výšky poplatkov.

Aby ste sa pri výbere fondov mohli rozhodnúť skutočne objektívne, investičná sekcia obsahuje aj funkcionalitu, ktorá po označení maximálne troch rôznych fondov ponúkne ich komplexné porovnanie a výkonnosť jednotlivých fondov zobrazí v prehľadnom grafe. Na stránke okrem toho nájdete aj vysvetlivky k investičným pojmom či charakteristiku jednotlivých typov fondov.

Ambíciou investičnej sekcie Finančného kompasu je byť pre vás cenným zdrojom informácií, ktorý vám v dlhodobom procese zabezpečenia vášho dôchodku pomôže urobiť tie správne finančné rozhodnutia.