Cestovné poistenie

Pre porovnanie cien CP vyplňte potrebné údaje

Pokračovať »

Výhody a zľavy v cestovnom poistení

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

 • poistenie liečebných nákladov v neobmedzenej výške
 • zľava z poistného za poistenie cez internet
 • ponúka výhodné rodinné sadzby až pre 7 osôb
 • poistenie aj pre seniorov nad 70 rokov (v krátkodobom poistení)
 • široká ponuka pripoistení – úraz, batožina, cennosti, optické prístroje, športové potreby, zodpovednosť, storno, náklady na pátranie a záchranu
 • možnosť poistiť si pracovné cesty (vrátane rizikových manuálnych prác)
 • umožňuje poistenie takmer všetkých rizikových i výkonnostných športov
 • krytie za škodu spôsobenú dôsledkom teroristického činu nielen pre liečebné náklady, ale aj pre poistenie úrazu či poistenie batožiny
 • nepretržitá asistenčná služba Mondial Assistance pre poistné udalosti vo všetkých krajinách sveta

AXA ASSISTANCE

 • možnosť výberu z troch variantov cestovného poistenia – Reference, Komfort, Excelent
 • aj s možnosťou neobmedzeného poistného krytia liečebných nákladov
 • poistenie je možné aj pre seniorov (osoby 70+)
 • široké poistné krytie a vysoké limity najmä v balíkoch Komfort a Excelent
 • cestovné poistenie pre turistiku, ale aj študijný pobyt, bežné pracovné cesty aj manuálnu prácu
 • poistenie bežných rekreačných športov (napr. beach volejbal, šnorchlovanie, cykloturistika, golf atd.) v cene základného poistenia
 • možnosť pripoistenia extrémnych a rizikových športov (alpinizmus, horolezectvo, rafting, parasailing, potápanie, jachting a iné)
 • pripoistenie batožiny aj na vyšší limit, športového náradia a potrieb a elektroniky (počítač, mobil a pod.)
 • celosvetová sieť zmluvných zdravotníckych zariadení, pobočiek AXA ASSISTANCE skupiny a asistenčná služba AXA ASSISTANCE 24 hodín denne

ERGO Poisťovňa, a.s.

 • ponúka 4 poistné programy ročného cestovného poistenia – EASY, CLASSIC, GOLD a ELITE
 • poistenie automaticky platí pre celý svet
 • nadštandardné limity a poistné krytia
 • ako prvá na Slovensku Vám prináša jedinečné poistenie pre prípad útoku žraloka
 • rekreačné športy (loptové hry, lyžovanie, golf a iné) sú v cene všetkých variantov programu bez navýšenia poistného
 • rovnako kryje aj bežné služobné cesty nemanuálnej povahy
 • cenovo výhodné poistenie pre rodinu – pre dvoch dospelých a až dve deti do 18 rokov ich veku
 • poistenie kryje aj náklady na zásah Horskej záchrannej služby pri pobyte v horách na Slovensku
 • nepretržitá asistenčná služba pre celý svet 24 hodín denne zabezpečovaná cez Europ Assistance s.r.o.

Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa

 • ponúka krátkodobé aj ročné cestovné poistenie
 • poistenie je možné uzatvoriť vo viacerých balíkoch podľa potrieb klienta
 • maximálna poistná doba v krátkodobom cestovnom poistení je až 11 mesiacov
 • produkty aj bez obmedzenia veku
 • výhodné rodinné sadzby až pre 7 osôb – 2 dospelé osoby a 5 detí
 • cestovné poistenie určené na turistiku, študijný pobyt v zahraničí a aj manuálne pracujúcich
 • bežné dovolenkové letné a zimné športy automaticky kryté
 • poistenie aj pre tehotné ženy bez ohľadu na mesiac tehotenstva a osoby s existujúcimi a chronickými ochoreniami
 • nepretržitá asistenčná služba pre poistné udalosti 365 dní a 24 hodín (v drahších balíkoch i vrátane právnej pomoci)

Generali Poisťovňa, a. s.

 • poistiť sa je možné krátkodobo alebo celoročne (balíky Klasik, Plus, Komfort, Komplet), v krátkodobom poistení je možné uzavrieť i balík poistenia Storno
 • ponúka výhodné sadzby za väčší počet poistených osôb (až do 30 %)
 • rekreačné športy vykonávané neprofesionálne (aj napr. lyžovanie, snowbording) sú poisťované v štandarde, nie ako nebezpečné športy – teda bez prirážky
 • poistenie aj pre bežné manuálne práce
 • minimálna doba poistenia 1 deň, maximálna až 364 dní resp. 365 dní
 • cestovné poistenie pre všetky balíky je možné uzatvoriť aj pre osoby nad 70 rokov
 • poistná ochrana pri ceste do zahraničia začína už prekročením hranice miesta Vášho trvalého bydliska
 • nepretržitá nonstop asistenčná služba pre poistné udalosti 365 dní a 24 hodín, nadštandardné asistenčné služby zahŕňajú aj právnu pomoc
 • ku krátkodobému cestovnému poisteniu naviac poistenie domácnosti v čase vašej neprítomnosti a poistenie asistencie k vozidlu

Groupama poisťovňa, a.s.

 • krátkodobého poistenie (aj jednodňové) i celoročného poistenia (aj na celých 365 prípadne 366 dní) a to bez neobmedzenej doby jedného pobytu v zahraničí
 • výber poistenia z 3 balíkov: Optimum, Štandard, Exclusive
 • cestovanie je možné do celého sveta
 • deti do 3 rokov majú poistenie zdarma
 • deti do 14 rokov (vrátane) sú zvýhodnené 50% zľavou
 • možnosť pripoistenia športov (vrátane viacerých rizikových a športov vykonávaných súťažne)
 • možnosť pripoistenia manuálnej práce
 • poistenie pre všetkých klientov bez obmedzenia veku
 • neuplatňuje sa spoluúčasť v prípade plnenia
 • asistenčná služba dostupná 24 hodín denne po celý rok

MetLife Europe Insurance d.a.c.

 • ponúka tri poistné programy ročného cestovného poistenia – Silver, Gold, Platinum
 • voliteľná územná platnosť – Európa a Stredomorie, resp. Svet
 • poistenie liečebných nákladov každej poistenej osoby na plnú výšku 100 000 €
 • rekreačné športy (loptové hry, lyžovanie, golf a iné) sú v cene štandardných variantov programu bez navýšenia poistného
 • možnosť pripoistenia extrémnych športov (skialpinizmus, snežný skúter, parasailing, potápanie, rafting, jachting, kanoe, jazda na koni a iné)
 • možnosť pripoistenia služobných ciest – nemanuálnej pracovnej cesty z dôvodu obchodu alebo pre potreby zamestnávateľa
 • výhodné poistenie pre rodinu – dve dospelé osoby (manželia, druh/družka, starí rodičia) a neobmedzený počet detí
 • v prípade poistenia rodiny môžu všetky poistené osoby cestovať nezávisle na sebe
 • už základný poistný program Silver obsahuje úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu (až 100 000 € na zdraví a živote a 30 000 € na majetku)
 • možný výber ďalších pripoistení – poistenie batožiny, cestovné náklady v prípade poruchy automobilu, zrušenie a storno cesty
 • nepretržitá asistenčná služba pre celý svet 24 hodín denne spoločnosti Europ Assistance

Poštová poisťovňa, a.s.

 • výhodné poistenie pre cestujúcich do Chorvátska - iba 0,70 € za deň
 • poistenie bez vekového obmedzenia a do celého sveta
 • na výber 3 balíky poistenia (základný, rozšírený a komplexný)
 • možnosti poistenia liečebných nákladov, batožiny, doplnkových asistenčných služieb, úrazu a zodpovednosti za škodu
 • možnosť pripoistenia zimných športov, rizikových športov, súťažnej činnosti a stornovacích poplatkov
 • poistníkom môže byť nielen fyzická osoba, ale aj podnikateľ a právnická osoba
 • okrem dovolenky poisťuje aj služobné cesty, manuálnu prácu alebo brigádu v zahraničí
 • k dispozícií je nonstop asistenčná služba

Union poisťovňa, a.s.

 • zľavy pre internetové dojednanie poistenia pre držiteľov kariet: ITIC, ISIC, EURO<26, IYTC, GO<26
 • poistenie liečebných nákladov bez spoluúčasti
 • zvýhodnené sadzby pre deti a rodiny s deťmi
 • poistenie rekreačného i organizovaného športu
 • možnosť pripoistení – poistenie batožiny, úrazové poistenie
 • poistenie zodpovednosti za škody až na poistnú sumu 100 000 EUR (3 012 600 Sk), vrátane právnej pomoci
 • nepretržitá asistenčná služba pre poistné udalosti vo svete počas 365 dní a 24 hodín – komunikácia v slovenskom alebo českom jazyku

UNIQA poisťovňa, a.s.

 • ponúka krátkodobé cestovné poistenie aj ročné poistenie
 • poistenie je možné uzatvoriť vo viacerých balíkoch podľa potrieb klienta
 • v krátkodobom poistení maximálna poistná doba je až 11 mesiacov
 • produkty aj bez obmedzenia veku
 • cestovné poistenie určené na turistiku, študijný pobyt v zahraničí, pre zamestnancov firiem
 • bežné dovolenkové letné a zimné športy automaticky kryté
 • krytie i pre tehotné ženy
 • poistná ochrana aj pre chronické alebo existujúce ochorenia (v krátkodobom poistení)
 • nepretržitá asistenčná služba UNIQA Assistance pre poistné udalosti 365 dní a 24 hodín vrátane právnej pomoci

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

 • výhodné ceny pre rodiny s deťmi: s 1 dieťaťom zľava na poistnom 23%, s 2 deťmi zľava na poistnom 43%, s 3 deťmi zľava na poistnom až 54%
 • možnosť všetkých pripoistení v „cestovnom“ balíku SUPERPLUS
 • výhodné poistenie technickej pomoci, ak cestujete do zahraničia autom – oprava, odtiahnutie, náhradné diely, ubytovanie, poskytnutie finančnej pomoci v núdzi a pod.
 • možnosť využiť tzv. predcestovnú asistenciu – informácie o situácii na hraničných prechodoch, zjazdnosti ciest, dopravných predpisoch, cenách tovarov, klimatických podmienkach, turistických atrakciách a pod.
 • nepretržitá asistenčná služba pre poistné udalosti 365 dní a 24 hodín – komunikácia v slovenčine

Cestovné poistenie

Cestovné poistenie je poistenie, ktoré zahŕňa podľa výberu klienta okrem poistenia liečebných nákladov v zahraničí aj poistenie úrazu, batožiny, zodpovednosti za škodu, poistenie právnej ochrany na cestách v zahraničí, omeškanie letu, batožiny a poistenie doplnkových asistenčných služieb. Poistením liečebných nákladov sú kryté náklady, ktoré vzniknú v zahraničí v rámci nevyhnutného lekárskeho ošetrenia v prípade akútneho ochorenia alebo úrazu, vrátane asistenčných služieb, na lieky predpísane lekárom v súvislosti s poistnou udalosťou, na prepravu do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia a náklady na prevoz domov, na prevoz telesných pozostatkov, náklady na vyslobodenie poisteného na horách a vo vode.

Zoznam poisťovní poskytujúcich cestovné poistenie a ich výhody a bonusy

Poistenia liečebných nákladov obsahuje:

 • náklady na ošetrenie a liečenie
 • náklady na lieky, zdravotné pomôcky, obväzový materiál
 • náklady na diagnostiku
 • hospitalizácia - pobyt v nemocnici
 • dopravu do zdravotníckeho zariadenia
 • akútne zubné ošetrenie
 • náklady na dioptrické, ortopedické alebo protetické pomôcky
 • náklady na prevoz chorého do vlasti - repatriácia

Poistenie úrazu

Poistite sa pre prípad, že vám úraz zanechá trvalé následky a v prípade smrti v dôsledku úrazu má oprávnená osoba nárok na jednorazové odškodné.

Poistenie Batožiny

Patrí tu aj poistenie batožiny a vecí osobnej potreby, ktoré chráni váš majetok . V rámci poistenia doplnkových asistenčných služieb vám pri oneskorenom dodaní batožiny leteckou spoločnosťou bude poskytnutá náhrada za zakúpenie najnutnejších potrieb.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Kryje klienta v prípade, že spôsobí inému škodu na zdraví, alebo

Poistenie nákladov na záchranu činnosť:

Kryje náklady, ktoré ste povinní uhradiť záchrannej službe za úkony súvisiace s vyhľadávaním a vyslobodzovaním, pokiaľ sa ocitnete v tiesni.

Pre poistenie nákladov na záchrannú činnosť Horskej záchrannej služby na území Slovenska poisťovne ponúkajú poistenie do hôr, ktoré je možné uzatvoriť aj samostatne.

Asistenčné služby

V závažnejších prípadoch a pri hospitalizácii je základnou úlohou asistenčnej služby:

 • zabezpečenie vhodného zdravotníckeho zariadenia
 • úhrada nákladov alebo poskytnutie platobných záruk zdravotníckym zariadeniam
 • sprostredkovanie informácií týkajúcich sa spôsobu a priebehu liečby v
 • komunikácia s blízkymi
 • prevoz späť do vlasti

V rámci cestovného poistenia môže byť v ponuke poisťovne aj poistenie poplatkov za stornovanie. Cestovné poistenie poisťovne ponúkajú pre jednotlivcov, rodiny, firmy a aj pre klientov nad 70 rokov.

Cestovné poistenie a jeho základné

 • Krátkodobé poistenie - je poistenie pre časovo ohraničené cesty, kde je jasný dátum odchodu a dátum návratu na Slovensko.
 • Celoročné poistenie - je poistenie pre ľubovoľný počet ciest počas jedného roku. Podmienkou je dodržanie maximálnej doby trvania každej cesty inými slovami maximálna doba výjazdu.

Poisťovne majú zoznam rizikových športových aktivít vylúčených zo základného poistenia. Poisťovňa neuhrádza poistné udalosti, ak bol klient pod vplyvom alkoholu, narkotík alebo iných omamných látok. Výluku vykoná poisťovňa aj vtedy, ak je pred vycestovaním do krajiny povinné očkovanie a klient sa nezaočkuje.

Cestovné poistenie sa dá uzavrieť aj online cez web poisťovne alebo mobilnú aplikáciu. Poisťovňa cez sms pošle klientovi návod, vyberie si druh poistenia a účet zaplatí vo faktúre za telefón.

Každú poistnú udalosť musí klient nahlásiť po návrate domov poisťovni. Poisťovňa má nárok si vyžiadať doklady ako zdravotná dokumentácia, policajná správa a iné. Po nahlásení poistnej udalosti a zaslaní potrebných dokumentov , pracovník poisťovne – likvidátor poistnej udalosti overí, či má všetky potrebné doklady, ktoré preukazujú vznik poistnej udalosti. Ak sú doklady v poriadku, je poistné plnenie od poisťovne vyplatené klientovi v priebehu niekoľkých dní.

Každá poisťovňa má svoju asistenčnú službu. Je to obchodný partner poisťovne, ktorý má pôsobnosť po celom svete. Ak sa klientovi v zahraničí niečo stane, alebo potrebujete poradiť, asistenčná služba je k dispozícií celých 24 hodín. So zamestnancami asistenčnej služby sa dohovoríte po slovensky. Kontakt na asistenčnú službu pre cestovné poistenie (uvedené na webe každej poisťovne) je potrebné mať uložené v telefóne.